Especialitats - Medicina interna

Medicina interna

Dins del servei de medicina interna s’inclou el diagnòstic i tractament de totes aquelles malalties relacionades amb els òrgans interns:

  • Malalties digestives
  • Malalties respiratòries
  • Malalties hepàtiques
  • Malalties endocrines/hormonals
  • Malalties renals
  • Malalties oncològiques (tumors)

Pel diagnòstic d’aquestes malalties sovint s’han de realitzar tot un seguit de proves diagnòstiques i Animàlia compta amb moltes d’elles per intentar oferir un servei proper, ràpid i de qualitat. Per això disposem tant d’un laboratori intern, com extern per realitzar:

  • Hemogrames i bioquímiques sanguínies.
  • Citologia de líquids/masses
  • Biòpsies
  • Diagnòstic per la imatge (ecografia/aparell de radiografia)