Especialitats - Oftalmologia

Oftalmologia

La oftalmologia és l’especialitat que estudia els ulls i les seves patologies. Dins d’una visita oftalmològica sovint s’han de realitzar diverses proves i utilitzar diferents aparells per ajudar en el diagnòstic del problema i saber-ne la localització i l’extensió.

Animàlia disposem de totes aquestes proves i aparells i comptem amb l’ajuda d’especialistes externs per tal que el teu animal tingui els millors serveis possibles. Algunes d’aquestes proves són:

  • Test de schirmmer: per mirar la producció de llàgrima
  • Test de fluoresceïna: per observar si la còrnia (part més superficial de l’ull) ha estat danyada i saber-ne la extensió i la profunditat.
  • Oftalmoscopi directa i indirecta. L’exploració amb la llum de fenedura: ens permet valorar totes les parts de l’ull
  • Tonometria: aparell que serveix per mesurar la Pressió Intraocular.

Sovint el tractament es basarà amb l’aplicació d’una sèrie de gotes tòpiques (intraoculars) per tractar el problema (exemple: conjuntivitis, úlceres superficials, queratitis/queratoconjuntivitis); però altres vegades es requereix una intervenció quirúrgica com ara:

  • Anomalies palpebrals: fixació de glàndula tercera parpella, entropion,...
  • Realització de colgajos conjuntivals per resolta problemes de còrnia.
  • Enucleacions

La llum de fenedura
ens permet valorar totes les parts de l'ull

El Tono-Pen Vet
ens permet mesurar la pressió de l'ull