T

T'has trobat un animal?

T'HAS TROBAT UN ANIMAL?

El primer que s'ha d'observar si has trobat un animal és el seu estat de salut. Si es manifesta despert, àgil, amb els ulls brillants, sense cap tipus de ferida i realitza moviments coordinats, segurament ens trobem davant d'un animal sa i en aquest cas no hauríem d'intervenir o si dubtem contactar amb algú especialitzat que ens pugui ajudar.


En el cas que calgui manipular-lo, hem de recordar en tot moment que hem d'evitar estressar-lo (ja que això pot empitjorar el seu estat de salut) i protegir-nos amb guants o el necessari per la nostre seguretat (evitar esgarrapades o mossegades)


 Si no es pot manipular l'animal, el millor és seguir-visualment, o retenir-lo amb una barrera física i contactar immediatament amb els agents rurals/policia local perquè vingui a recollir-lo.