Especialitats - Endoscòpia

Especialitats - Endoscòpia

RÍGIDA

VIDEO-OTOSCOPIA

Quan està indicada?

 • Otitis externa crònica recidivant
 • Otitis mitja
 • Impossibilitat de valorar el timpà a la consulta
 • Cossos estranys/ masses.
 • Presència d’un síndrome de Horner / sospita de pòlips en gats.
 • Necessitat de fer rentat sota anestèsia general degut a una orella amb molta secreció abans de poder començar el tractament tòpic i aprofitar per fer video-otoscopia per valorar timpà.

Principals avantatges respecte la otoscopia

 • Major poder de magnificació de les estructures
 • Major lluminositat del camp de treball
 • Possibilitat d’utilització de pinces i catèters a través del canal de treball
 • Possibilitat de gravar l’exploració en un suport digital.


RINOSCOPIA

Quan està indicada?

 • Descàrrega nassal crònica (ja sigui unilateral o bilateral).
 • Esternut crònic
 • Esternut agut (si es sospita de cos estrany)
 • Deformació del pla nassal
 • Epistaxis (unilateral o bilateral)
 • Dolor o increment de la sensibilitat nassal
 • Estridor nassal
 • Ulceració de la trufa
 • Esternut invers accentuat.
 • Davant de sospita de: rinitis bacterina, fúngica, parasitària, pòlips nassals, neoplàsies, etc.

La rinoscòpia no només ens permet veure els diferents cornets nassals si no que també ens permetrà poder agafar

mostres per biòpsia, cultiu i antibiograma i també poder realitzar rentats si és necessari.


LARINGOSCOPIA

Quan està indicada?

 • Estridor de vies respiratories altes
 • Intolerància al exercici
 • Distrés respiratori
 • Increment de l’esforç inspiratori / temps de inspiració perllongat
 • Canvis en la vocalització/ lladruc
 • Tos durant la ingesta


URETROCISTOSCOPIA

Quan està indicada?

 • Només podem realitzar-la en femelles
 • Polaquiuria
 • Infeccions recurrents i cròniques del tracte urinari
 • Hematúria persistent
 • Disuria / Estranguria


VIDEO-ENDOSCOPIA FLEXIBLE

GASTRODUODENOSCOPIA

Quan està indicada? Davant de pacients que presenten:

 • Nàusees
 • Ptialisme
 • Vòmits
 • Hematemesis
 • Diarrea / Melena
 • Inapetència-anorèxia
 • Pèrdua de pes
 • Dolor abdominal

Es recomana abans de plantejar una gastroduodenoscopia haver fet un protocol diagnòstic previ:

 • Hemograma/ bioquímica
 • Coprològic
 • Estudi radiogràfic d’abdomen / ecografia abdominal
 • Folat / Cobalamina
 • cPLI-fPLI
 • Maneig gastroentèric empíric / Modificació de la dieta

La videoendoscopia ens permet visualitzar l’estat de la mucosa esofàgica, gàstrica i principi del duodé. No obstant

en animals de tamany molt petit/ alguns gats pot ser que no es pugui visualitzar el duodé degut al tamany del

videoendoscopi. A part de veure les estructures ens permetrà poder agafar mostres per biòpsia i poder arribar a

un millor diagnòstic o l’extracció de cossos estranys sense la necessitat de fer cirurgies invasives.COLONOSCÒPIA

Quan està indicada?

 • Vòmit
 • Diarrea / Melena / hematoquècia
 • Tenesme/ flatulències
 • Inapetència /anorèxia
 • Pèrdua de pes
 • Dolor abdominal

Es recomana abans de plantejar una gastroduodenoscopia haver fet un protocol diagnòstic previ:

 • Hemograma/ bioquímica
 • Coprològic
 • Estudi radiogràfic d’abdomen / ecografia abdominal
 • Folat / Cobalamina
 • cPLI-fPLI
 • Maneig gastroentèric empíric / Modificació de la dieta


NASOFARINGOSCÒPIA

La nasofaringoscòpia forma part de l’examen de rinoscòpia

Quan està indicada?

 • Esternut invers
 • Sibilància inspiratòria nassal
 • Estridor inspiratori nassal
 • Disfàgia