ES RECOMANA CASTRAR/ESTERILITZAR ELS CONILLS?

ES RECOMANA CASTRAR/ESTERILITZAR ELS CONILLS?

Els conills es poden castrar a partir dels 4-6 mesos d ‘edat que és quan solen arribar a la maduresa sexual. Es tracte d’animals molt prolífics així que si viuen en parella i no estan castrats ràpidament poden tenir descendència.


Avantatges de castrar un conill (mascle):


-Els mascles no castrats poden desenvolupar conductes com ara orinar en diferents llocs de la casa per marcar el territori y sovint també ho fan sobre el propietari.


 -La castració ajuda a que el conill utilitzi més la safata per orinar/defecar.


-Alguns mascles no castrats poden ser agressius. Després de la castració, la testosterona (hormona masculina) disminueix i amb això també es pot veure reduïda aquesta conducte agressiva.


-En general els mascles castrats, són animals de companyia més feliços i tranquils.


-Els mascles no castrats és difícil que puguin conviure amb altres conills.

 Agressivitat entre conills


Avantatges d’esterilitzar una conilla (femella):


 -Les femelles no castrades tenen un 85% de possibilitats de desenvolupar:

                               ·Càncer uterí (sobre els 2-4 anys de vida)

·Piometra (infecció de la banya uterina/matriu). Ambdues malalties poden arribar a ser mortals.


-Algunes femelles no esterilitzades poden arribar a ser agressives i territorials. Moltes poden tenir pseudogestacions (ja que la conilla és d’ovulació induÏda i una carícia del propietari en un moment determinat pot provocar ovulació de la femella). Poden grunyir, esgarrapar i mossegar al propietari.


-Les femelles es poden començar a reproduir a partir dels 4-6 mesos d’edat. La gestació sol ser d’uns 31 dies i hi ha diferents cries per part.
QUÈ IMPLICA LA ESTERILITZACIÓ?


CASTRACIÓ EN MASCLES:


· La castració implica l’extracció ambdós testicles a través d’una petita incisió que es fa a sobre de cada sac escrotal.  Normalment no es posen sutures sinó un tipus de cola quirúrgica de manera que no s’ha de treure.


· IMPORTANT! Pot quedar esperma residual malgrat la castració de manera que es recomana no introduir-lo a la femella fins passades unes 3 setmanes (ja que si es fa abans podria haver-hi embaràs no desitjat).


ESTERILITZACIÓ FEMELLA:


· La esterilització inclou l’extracció d’ambdós ovaris i úter. Això es realitza a través d’una incisió abdominal i en general els punts són intradèrmics per facilitat que la conilla no s’ho toqui.


L’ANASTÈSSIA ÉS SEGURA EN CONILLS?Malgrat que els conills són espècies més delicades, cada vegada s’han anant perfeccionant les tècniques anestèssiques en aquests animals. Així doncs, avui en dia és pràcticament igual de segura que en gossos i gats.

Recomanem sempre fer una analítica prèvia ja que això ens permet fer un revisió de com es troba l’animal i la funcionalitat dels òrgans interns. Això és sobretot important en conills senior (conills de més de 5 anys). A part durant el procediment de la cirurgia tots els animals estan intubats de manera que així ens assegurem un millor control de les vies respiratòries i tots porten una via endovenosa per la administració tant de fàrmacs com de fluidoteràpia al llarg de la intervenció quirúrgica.

El post operatori també és una part important en la recuperació de l’animal. És per això que sempre el fan en un ambient tranquil, separat dels gossos i gats i proporcionant-los escalfor per tal que no els hi baixi la temperatura i control de les seves constants vitals.S’HAURÀ DE FER ALGUNA COSA DESPRÉS DE LA CIRURGIA?

 

Una vegada el conill/conilla ja està despert i el veterinari s’ha assegurat que tot està seguint el procés habitual, podrà marxar cap a casa. Durant els dies posteriors a la cirurgia se li haurà d’administrar via oral antiinflamatoris i antibiòtics que el veterinari explicarà com s’ha de fer.

A vegades pot passar que durant els dies posteriors a la intervenció, el conill redueixi la seva ingesta d’aliment. Si això és el cas, es recomana contactar amb la clínica ja que podem proporcionar papilla per complementar l’alimentació durant aquests dies.


 

HI HA EFECTES SECUNDARIS A LLARG TERMINI DESPRÉS DE LA CASTRACIÓ/ESTERILITZACIÓ?

 

No hi ha estudis que demostrin efectes secundaris de la castració/esterilització. El que si s’ha observat es que els animals castrats solen ser més dòcils i poden viure millor amb altres conills. A diferència dels gossos i gats, no s’ha observat que després de la castració tendeixin a guanyar pes, tot i així, una dieta correcta sempre és molt important.

 Tornar a notícies